REAKTOR

reaktor_rdzen badawczy reaktor jądrowy Maria
rejestracja pracy układów wentylujących skażoną parę wodną

basen badawczego reaktora jądrowego
zdjęcia podwodne sterowania i chłodzenia reaktora (wysokie promieniowanie)

rdzen_blekit_technoefekt„Wielki błękit”
fragment suity filmowej z muzyką Władysława Komendarka z programu „Sonda”

operatorzy i mechanicy przy pracy nad rdzeniem reaktora
dokumentacja filmowa wywozu wysokoaktywnego uranu dla medycyny nuklearnej

reaktor_technoefekt promieniowanie „Czerenkowa” nad rdzeniem reaktora
efekt świetlny zachodzący w wodzie pod wpływem promieniowania jonizującego