książka

OKLADKA_strona_hdPolska atomistyka. Ministerstwo Energii RP
opracowanie graficzne pierwszego w historii wydawnictwa o osiągnięciach polskiej atomistyki

ATOM_projekt_strona_hd

część archiwalna – badawcze reaktory jądrowe
projekt okładki, kwerenda, opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów archiwalnych

ATOM_projekt_3strona_hd

część archiwalna – architektura przemysłowa
opracowanie graficzne historii „polskiej architektury atomowej”

atom_okladki_strona4_hd

ilustracje tytułowe albumu
opracowanie koncepcji i stylistyki ilustracji: człowiek – technologia – promieniowanie

atom_okladki_strona3_hd

infografiki
koordynacja prac graficznych