POMNIK_LOTNICZY

pomnik_lotnika1

projekt monumentu z okazji 100-lecia polskiego lotnictwa wojskowego
projekt przygotowany na 90- lecie polskich lotów transatlantyckich i 100-lecie lotnictwa polskiego

pomniklotnika8

projekt monumentu upamiętniający 90-lecie polskich przelotów atlantyckich
memoriał mjr pil. Ludwika Idzikowskiego lotnika 7 Myśliwskiej „Eskadry Kościuszkowskiej”,  bohatera Bitwy o Lwów 1918-19 i walk o Kresy Wschodnie 1919-20
pilota myśliwskiego, bombowego, wywiadowczego, testowego, szkoleniowego i rekordowego

pomnik_obrot

projekt monumentu z okazji 100-lecia polskiego lotnictwa wojskowego

funkcja zegara słonecznego wskazującego kierunek lotu do Ameryki a cieniem – kierunek powrotu do Ojczyzny
sylwetka samolotu wpisanego w kształt krzyża symbolizującego wstąpienie lotnika do Niebieskiej Eskadry
metafora lotnictwa – przekraczania granic fizycznych, psychicznych, technicznych i terytorialnych

pomnik_cien

projekt monumentu z okazji 100-lecia polskiego lotnictwa wojskowego
projekt architektoniczny, makieta i prototyp pomnika w skali 1:50
instalacja artystyczna, działania edukacyjno-społeczne na terenie całego kraju
strona www, grafiki 3D, animacje holograficzne