POMNIK_LOTNICZY

pomnik_lotnika1

projekt monumentu z okazji 100-lecia polskiego lotnictwa wojskowego
projekt przygotowany na 90- lecie polskich lotów transatlantyckich i 100-lecie lotnictwa polskiego

pomniklotnika8

memoriał polskich przelotów transatlantyckich
upamiętnienie mjr pil. Ludwika Idzikowskiego, bohatera Bitwy o Lwów 1918-19 i walk o Kresy Wschodnie 1919-20
pomnik_obrot

projekt monumentu na 100-lecie lotnictwa polskiego

funkcja zegara słonecznego wskazującego kierunek lotu do Ameryki i cieniem – kierunek powrotu do Polski
sylwetka samolotu wpisanego w kształt krzyża symbolizującego wstąpienie lotnika do Niebieskiej Eskadry
metafora „siły powietrznej” oraz przekraczania granic fizycznych, psychicznych, technicznych i terytorialnych

pomnik_cien

prototyp monumentu na 100-lecie lotnictwa polskiego
projekt architektoniczny, makieta i prototyp pomnika w skali 1:50
instalacja artystyczna i działania społeczne na terenie całego kraju 2017-21