REAKTOR

reaktor_rdzen badawczy reaktor jądrowy Maria
rejestracja pracy układów wentylujących skażoną parę wodną

basen reaktora
pręty kontrolne oraz obiegi chłodzenia

zdjęcia podwodne z podwyższonymi dawkami promieniowania

rdzen_blekit_technoefektwielki błękit”
fragment suity filmowej z muzyką Władysława Komendarka z programu „Sonda”

operatorzy i mechanicy przy pracy
dokumentacja filmowa ekspedycji wysokoaktywnego uranu

reaktor_technoefekt promieniowanie „Czerenkowa”
matryca rdzenia z elementami paliwowymi
efekt świetlny zachodzący w wodzie pod wpływem promieniowania jonizującego